Sürdürülebilirlik
 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne destek
– Güçlü etik ilkelere bağlı kalmak
– Gençliğin eğitimine ve yetkilendirilmesine destek vermek
– Yenilik kültürü oluşturmak
– Çevreci etkiyi doğru yönetmek ve teşvik etmek
– Çalışanlarımızın gelişimi ve refahı için söz vermek
– Paydaşlarımıza daha fazla güven beslemek
– Sağlık ve personel güvenliğine önem vermek